PERSONĀLA SAGATAVOŠANA DARBAM ENERGOIETAISĒS (ar izmaiņām 1)

EUR 25.82 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 027
Numurs: 
LEK 027
Pēdējo izmaiņu datums: 
27.03.2018
Standarts: