DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS SILTUMA UN GĀZES IETAISĒS

EUR 36.30 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.

Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 036
Numurs: 
LEK 036
Pēdējo izmaiņu datums: 
17.08.2020
Standarts: