ELEKTROIETAIŠU ZEMĒŠANA UN ELEKTRODROŠĪBAS PASĀKUMI. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS

EUR 30.99 ar PVN

Trešais izdevums.
PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 048
Numurs: 
LEK 048
Pēdējo izmaiņu datums: 
04.08.2023
Standarts: