VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS ELEKTROIETAIŠU AR SPRIEGUMU LĪDZ 330 KV IERĪKOŠANAI. VISPĀRĒJĀ DAĻA

EUR 21.18 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 081
Numurs: 
LEK 081
Pēdējo izmaiņu datums: 
31.10.2005
Standarts: