NEMETĀLISKO, PASNESOŠO “ADSS” OPTISKO KABEĻU IERĪKOŠANA UZ 0,4 kV UN VIDSPRIEGUMA GAISVADU ELEKTROLĪNIJU BALSTIEM. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS (ar izmaiņām Nr. 1)

EUR 11.19 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 087
Numurs: 
LEK 087
Pēdējo izmaiņu datums: 
11.07.2005
Standarts: