DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS UZ 110 – 330 kV ELEKTROLĪNIJU DAĻĀM, KURAS IR ZEM SPRIEGUMA

EUR 16.36 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 096
Numurs: 
LEK 096
Pēdējo izmaiņu datums: 
23.07.2007
Standarts: