ZEMĒJUMIETAIŠU IERĪKOŠANA APAKŠSTACIJU 330 kV UN 110 kV, KĀ ARĪ 6-20 kV un 0,4 kV SADALES IEKĀRTĀS VIENA ENERGOOBJEKTA ROBEŽĀS

EUR 41.32 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 116
Numurs: 
LEK 116
Pēdējo izmaiņu datums: 
24.03.2009
Standarts: