20/0,4 kV MASTA APAKŠSTACIJAS. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI (trešais izdevums)

EUR 46.49 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 119
Numurs: 
LEK 119
Pēdējo izmaiņu datums: 
15.09.2017
Standarts: